Max Meyer apmokymai:

Naujų produktų pristatymas ir dažymo technologijų apmokymai kasmet rengiami naujame PPG apmokymų centre Varšuvoje. Tai suteikia jau esantiems ir naujiems mūsų klientams žengti koja kojan su laiku ir susipažinti su naujausiais produktais ir technologijomis.
UAB „ADP LT“ dirba patyrę dažymo meistrai-technologai, taip pat kurie esant reikalui gali pravesti apmokymus Jūsų darbo vietoje.